top of page
Balansering blaa 1600x400px.png

Vi innjusterer luftmengdene i boligen

Balansering

I en bolig med balansert ventilasjon skal det være innjustert luft mengder. Men vi ser at 80-90% av boligene vi ha oppdrag i er det langt fra innjustert korrekt! 

Det er utarbeidet en norm som forteller noe om hvordan luften skal innjusteres for at innemiljøet skal være optimalt (TEK10 og senere TEK17). Enkelt sagt sier normen noe om hvor mye luft som skal inn og ut av boligen, og hvor mye luft det enkelte rom boligen skal ha.

For eksempel skal et bad ha mer avtrekk enn et toalett, og et soverom med 2 personer skal ha dobbelt så mye tilluft som et soverom med 1 person. 

Vi erfarer at mange boliger har blitt "innjustert" med fingeren-i-været prinsippet, hvor ventilene har blitt skrudd på etter hva man føler - og det har ikke blitt foretatt målinger med måleinstrument!

VI MÅLER LUFTEN OG INNJUSTERER

 

  • Vi tar utgangspunkt i TEK17 når vi innjusterer

  • Vi benytter måleinstrument som måler liter luft/sek

  • Vi foretar gjentatte luftmålinger i boligen til vi er i mål

  • Kunden får komplett rapport med reelle luftverdier

På mer moderne balansert anlegg kan vi gå inn å øke eller dempe luftmengdene på til- og fraluft, mens enkelte eldre anlegg gjerne har større begrensninger på innjusteringer. Men dersom det er behov for å innjustere, klarer vi ALLTID å gjøre forbedringer.

 

Dersom vi ikke klarer det, så betaler du ingenting!

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

testo-417.jpeg
bottom of page