top of page
Service blaa 1600x400 px.png

Vi fikser anlegget ditt

Service og reparasjon

Som så mye annet så trenger også ventilasjonsanlegget service og vedlikehold for å fungere optimalt. 

Vi utfører service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg uansett produsent, enten det er Villavent, Systemair, Flexit, Covent, Exvent, Heru eller andre.

Ved service utføres:

 • Utfører kontroll av motorer og vifter

 • Rengjør og støvsuger aggregat

 • Kontroll av varmegjenvinner

 • Kontroll av varmebatteri

 • Utarbeider forslag til utbedringer

 • Rengjøring av luftinntaksrist
  (forutsetter god tilgjengelighet inntil
  3 meter opp på vegg)

 • Installering av nye filter
  (forutsetter at det bestilles før vi kommer)

Ventera tekniker.png
bottom of page