Ventera og smittevern

Din trygghet er like viktig som vår trygghet når vi utfører våre oppdrag! Derfor følger vi myndighetenes helsefaglige råd for smittevern mot koronavirus.


Vi følger disse retningslinjene:

  • Vi møter deg med et smil, men håndhilser ikke. 

  • Vi har god håndhygiene. Håndvask evt antibac vil benyttes både før og etter oppdraget.   

  • Vi tilstreber å holde minimum 1 meters avstand.

  • Vi benytter hansker og overtrekk til sko, samt støvmaske der det er påkrevd. 

  • Vi avgrenser arbeidsområdet mest mulig.

Vi forutsetter selvfølgelig at:

  1. Ingen hos kunden har luftveissymptomer (unntatt evt allergi), eller feber, eller er berørt av koronavirus med karantene, isolat eller mistanke om smitte.

  2. Kunden vil holde pålagt avstand på minst 1 meter, men gjerne mer.

  3. Aggregatrom er ryddet for tilkomst før vi kommer.

  4. Kunden tar kontakt for å utsette oppdraget dersom det er sykdom i husstanden!

Bestille tekniker fra Ventera i disse tider?

Huseiernes Landsforbund har noen gode tips!

© 2020 - Ventera.no

Ta kontakt
Følg oss på

VENTERA AS

Aubehagen 4,

4046 Hafrsfjord , Rogaland

Bankkonto: 9686.11.63285

Org.nr. 919 658 916 MVA

Telefon: 456 00 340