top of page

Ventera og smittevern - oppdatert 24. januar 2021

Din trygghet er like viktig som vår trygghet når vi utfører våre oppdrag! Derfor følger vi myndighetenes helsefaglige råd for smittevern mot koronavirus.


Vi følger disse retningslinjene:

 • Vi møter deg med et smil, men håndhilser ikke. 

 • Vi har god håndhygiene. Antibac vil benyttes både før og etter oppdraget.   

 • Vi tilstreber å holde minimum 2 meters avstand.

 • Vi ønsker at kunden ikke oppholder seg i samme rom som oss under oppdraget.

 • Vi benytter munnbind under oppdraget, og gjerne hansker og overtrekk til sko dersom det anses nødvendig. 

 • Vi avgrenser arbeidsområdet mest mulig.​

Vi forutsetter selvfølgelig at:

 1. Ingen hos kunden har luftveissymptomer (unntatt evt allergi), eller feber, eller er berørt av koronavirus med karantene, isolat eller mistanke om smitte.

 2. Kunden vil holde avstand på minst 2 meter, men gjerne mer.

 3. Kunden ikke oppholder seg i samme rom som oss under oppdraget.

 4. Aggregatrom er ryddet for tilkomst før vi kommer.

 5. Kunden tar kontakt for å utsette oppdraget dersom det er sykdom i husstanden!

Bestille tekniker fra Ventera i disse tider?

Huseiernes Landsforbund har noen gode tips!

bottom of page